KOSGEB HİBE DESTEKLERİ VE SENET DOLDURMANIN PÜF NOKTALARI

KOBİ’leri yakından ilgilendiren KOSGEB hibe şartları ile senet doldurma hususunda önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir.

KOSGEB HİBE DESTEĞİ

İş kurmak için harika bir fikriniz var; ama sermeyeniz yok mu? KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı kapsamında belirli sektörlerde iş kurmak isteyen girişimcilere 50 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlıyor.

KOSGEB hibe şartları aşağıda özetlenmiştir.

 1. Kurmak istediğiniz iş aşağıda yer alan sektörlerden biri ile ilgili olmalıdır.
 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • İmalat
 • Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
 • İnşaat
 • Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
 • Ulaştırma ve Depolama
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • Finans ve Sigorta Faaliyetleri
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
 • İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
 • Diğer Hizmet Faaliyetleri (Çeşitli araçların onarımını ile tekstil ürünleri yıkama-temizlik, kuaförlük ve güzellik salonu ve cenaze işleri faaliyetlerini kapsar.)
 1. Alacağınız hibe ile bu sektörlerden birinde faaliyet gösterecekseniz, KOSGEB veri tabanına kayıt olmalısınız.
 2. Takiben KOSGEB Girişimcilik Eğitimine katılmalı ve iş kurmak için ön koşul olan sertifikanızı almalısınız. Burada en önemli nokta işinizin eğitiminizi tamamladıktan sonra kurmasıdır.
 3. KOSGEB hibe şartları kapsamında ödemeler yalnızca destek programında yer alan kalemlerden faturalandırılmış olan harcamalara yapılmaktadır.

KOSGEB ayrıca faaliyet gösteren KOBİ’lere farklı konularda geri ödemeli ya da düşük faizli kredi destekler de sağlamaktadır.

SENET DOLDURMANIN PÜF NOKTALARI

Senet, borç veren ile borçlu arasında yapılan ve borçlunun borcunu ödeyeceğini beyan ettiği resmi bir belgedir. Doğru bir şekilde senet doldurmak, borcun ödenmesi için oldukça önemli olduğu için düzenlenmesi de titizlikle yapılmalıdır. Aşağıda senet doldurmak için gerekli görülen önemli bilgiler özetlenmiştir

 • Öncelikli olarak hiçbir zaman boş bir senede imza atılmamalıdır.
 • Senet borçlu tarafından el yazısı ile doldurulmalıdır.
 • Borç tutarının daha sonra değiştirilmesine olanak sağlanmaması için miktar yazıldıktan sonra sağı ve solu kapatılmalıdır (Örnek: #5.000#, -BeşBin-, #BeşBin#).
 • Borç taksitle ödenecek ise her bir taksit için ayrı senet düzenlenmeli ve takibini kolaylaştırmak için senetler sağ üst köşede bulunan No. Bölümüne yazılacak numaralarla numaralandırılmalıdır.
 • Tüzel kişilerin borçlu olduğu durumlarda, imza bölümüne firma kaşesi vurulduktan sonra firmada hukuki olarak imza atmaya yetkili bir kişi tarafından imza atılmalıdır. Eğer imza hukuki olarak imza yetkisi olmayan birine ait olursa, o kişi borçtan sorumlu olur.
 • Senet ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda senet üzerinde yazan yerleşim yerindeki mahkemeler yetkili olacağından, Mahkemeyi belirten alanın doldurulması önemlidir.
 • Senet düzenlendikten sonra borçlu mutlaka fotokopisini almalıdır.